Jamstveni list

Tvrtka P.O. ALATI d.o.o. jamči kupcu za besprijekoran rad svojih proizvoda u razdoblju od dvije godine od isporuke proizvoda njegovom kupcu (zakonski jamstveni rok).

Tvrtka P.O. ALATI d.o.o. se obvezuje o svom trošku otkloniti nedostatke u radu proizvoda koji nastanu tijekom jamstvenog roka, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od primitka reklamiranog proizvoda i obavijesti kupca o okvaru ili da će u navedenom roku kupcu isporučiti novi proizvod iste vrste i najmanje iste kvalitete.

Jamstvo se odnosi na područje RH ili zemalja članica EU.

Jamstvo se odnosi na pogreške u radu proizvoda, koje su posljedica nedostataka u korištenim materijalima i nepravilnostima u procesu proizvodnje, pod uvjetom da je proizvod sastavljen i korišten u skladu s uputama proizvođača.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju:

 • korištenja proizvoda suprotno uputama proizvođača, kao i u slučaju nepridržavanja uputa,
 • korištenje proizvoda u svrhe za koje nije namijenjen,
 • neispravna montaža proizvoda,
 • mehanička oštećenja i kvarova koji su nastali bez krivnje proizvođača,
 • štete i greške uzrokovane elementarnim nepogodama (grom, potres, požar, poplava i sl.),
 • štete i greške uzrokovane neodgovarajućim naponom električne mreže (npr. strujni udar i sl.),
 • popravke ili zahvate na proizvodu koje je izvršila osoba neovlaštena od strane proizvođača,
 • svih izmjena na proizvodu.

Davatelj jamstva se obvezuje kupcu osigurati servis i rezervne dijelove za proizvode još 3 godine nakon isteka jamstvenog roka.

Gore navedeni uvjeti jamstva ne isključuju prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti jamca za nedostatke robe.

Datum isporuke robe kupcu je jednak datumu kupnje na računu.

Ovaj jamstveni list vrijedi samo za robu koja se izdaje zajedno s jamstvenim listom. Jamstvo vrijedi samo ako je priložen originalni račun(i).

Servis i rezervni dijelovi

Ako trebate servis za svoj GartenXL uređaj, nudimo vam uslugu popravka i kupnju rezervnih dijelova koju je ovlastio GartenXL.
Prije nego što nas kontaktirate u vezi servisa, ponovno pročitajte upute za uporabu, posebno odjeljak o otklanjanju problema. Tamo ćete često pronaći odgovore na probleme s radom vašeg uređaja. Opisane rješenja spadaju pod redovno održavanje uređaja i ne pod servisni popravak. Česte poteškoće s kojima se korisnici susreću prilikom korištenja uređaja su:

 • Kod uređaja s motorima s unutarnjim izgaranjem (4-taktni motori): nedovoljna količina ulja u motoru.
 • Iz uređaja se kadi dim ili uređaj ne pali: prevelika količina ulja u uređaju.
 • Kod uređaja s električnim motorima, benzinskim puhalima itd.: na uređaju nisu postavljeni svi sigurnosni elementi koji sprečavaju ozljede korisnika. Mikroprekidači onemogućuju pokretanje motora.

1. IDENTIFIKACIJA PROBLEMA UREĐAJA

Ako mislite da trebate servis za svoj uređaj GartenXL, pošaljite nam e-mail na: info@gartenxl.hr, s predmetom “Naručivanje servisa – [Vaše ime i prezime]”.
Molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije:

 • Koji model ili uređaj imate?
 • Koja se pogreška događa?
 • Slike i videozapise greške.
 • Detaljan opis greške.
 • Vaši podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, broj računa ili broj narudžbe).

2. SLANJE UREĐAJA NA SERVIS

Ako nakon prvog koraka (IDENTIFIKACIJA PROBLEMA UREĐAJA) utvrdimo da vaš uređaj treba servis, organizirat ćemo preuzimanje i transport do našeg servisa gdje će naši tehničari pregledati problem i otkloniti ga. Molimo vas da pritom slijedite ove upute:

 • Uređaj mora biti u originalnom pakiranju ili u usporedivoj kutiji. Ako nemate pakiranje, dodatno ćemo vam to naplatiti.
 • U slučaju benzinskih uređaja, proizvod tijekom transporta ne smije sadržavati ulje ili benzin.
 • U slučaju baterijskih ili akumulatorskih uređaja, proizvod pošaljite bez baterija i punjača.

Nemojte sami slati uređaje! Preuzimanje i transport do servisa organiziramo mi. Ovlašteni servis nalazi se na adresi Lokarje 19, 1217 Vodice, Slovenija.

Uređaj mora biti odgovarajuće zapakiran i zaštićen kako ne bi došlo do oštećenja tijekom transporta!

Prva 24 mjeseca nećete imati naknade za uslugu. Nakon 24 mjeseca, servisni troškovi će se naplatiti za popravke koje ne pokriva jamstvo.
Jamstvo i servis vrijede samo uz račun.

NABAVA REZERVNIH DIJELOVA

Trudimo se osigurati sve rezervne dijelove koje trebate za vaš uređaj. Svi rezervni dijelovi koje nudimo objavljeni su na našoj web stranici na poveznici: https://www.gartenxl.hr/rezervni-dijelovi/.

Ako ipak ne pronađete odgovarajući rezervni dio za svoj uređaj, pišite nam na info@gartenxl.hr s predmetom “Naručivanje rezervnog dijela – [Vaše ime i prezime]”.

Molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije:

 • Koji rezervni dio trebate?
 • Za koji model ili uređaj ga trebate?
 • Vaši podaci (ime, prezime, adresa, telefonski broj, broj računa ili broj narudžbe)
 • Ako niste sigurni koji dio trebate, pošaljite nam slike i videozapise dijela koji vam treba.

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

 • UPOZORENJE: Da biste izbjegli ozbiljne ozljede, nemojte koristiti ovaj proizvod dok temeljito ne pročitate i potpuno ne razumijete ovaj priručnik za vlasnike. Ako ne razumijete upozorenja i upute u ovom priručniku za vlasnike, nemojte koristiti ovaj proizvod.
 • UPOZORENJE: Korištenje bilo kojeg električnog alata može uzrokovati bacanje stranih tijela u vaše oči, što može uzrokovati ozbiljne ozljede očiju. Prije početka korištenja električnog alata uvijek nosite zaštitne naočale ili zaštitne naočale sa bočnim štitnicima i po potrebi cijeli štit za lice.
 • Održavanje zahtijeva izuzetnu pažnju i znanje te ga smije obavljati samo kvalificirani serviser. Za servis preporučujemo da proizvod vratite u naš najbliži ovlašteni servisni centar za popravak. Prilikom održavanja koristite samo identične zamjenske dijelove.
 • Ne popravljajte sami proizvod jer to može biti opasno po život i proizvod neće više biti pod jamstvom.