Uvjeti poslovanja

1. Cijene

U sve cijene iz naše ponude uračunat je PDV koji iznosi 25%. Cijene su EXW i ne uključuju troškove dostave, transporta, osiguranja, instalacije te bilo kakvih drugih posega na opremi na lokaciji KUPCA, osim ako je u ponudi navedeno drugačije. KUPAC je upoznat s time da u ponuđenoj cijeni dobiva upute za korištenje i instalaciju u izvornom jeziku proizvođača (sve što proizvođač u originalu priloži produktu). DOBAVLJAČ ima pravo na mijenjanje cijene u slučaju da KUPAC ne naruči proizvod ili uslugu u roku valjanosti predračuna. U slučaju da se dobava odgodi na KUPČEV zahtjev, DOBAVLJAČ ima pravo bez prethodne najave KUPCU zaračunati dodatne troškove uzrokovane kašnjenjem dobave.

2. Registracija

Uvjet za naručivanje u internet trgovini  www.gartenxl.hr  jest prethodna registracija e-mail adresom. Za kupovinu je dovoljno navesti adresu kupca odnosno adresu za dostavu i e-mail adresu. Uspješnom narudžbom odnosno kupovinom na internet stranici prihvaćate uvjete poslovanja koji su navedeni na istoj.

3. Narudžbe

Sve narudžbe vrše se putem internet trgovine www.gartenxl.hr i moguće su 24 sata na dan te 7 dana u tjednu, a naručiti možete sve iz ponuđenog asortimana. Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca je sklopljen u trenutku kada kupac na internet stranici ispuni i potvrdi narudžbu. Od toga trenutka nadalje su sve cijene i ostali uvjeti obvezni kako za ponuđača, tako i za kupca. Ugovor se pohranjuje kod nas i dostupan je na adresi tvrtke, putem pošte ili elektronske pošte. O statusu narudžbe i eventualnim promjenama kupca se obavještava putem elektronske pošte koju je naveo prilikom registracije.

4. Uvjeti plaćanja

Kupac u košarici izabire način plaćanja – mogući su načini plaćanja:

1. plaćanje otkupninom (plaćanje dostavljaču prilikom dostave gotovinom)
2. plaćanje putem predračuna (poslije naručenog artikla na e-mail ćete dobiti predračun. Narudžbu šaljemo nakon zaprimanja uplate na naš račun)
3. Stripe – siguran sustav za online plaćanje karticama

U slučaju da KUPAC kasni s plaćanjem, dobavljač ima pravo istome zaračunati kamate u visini kamatne stope banke Zagrebačka Banka d.d. za kratkoročne kredite i to od dana izdavanja računa do plaćanja istog. U slučaju neplaćanja sa strane kupca, dobavljač ima pravo ne ispuniti – ne dostaviti daljnje narudžbe kupcu bez ispunjavanja dodatnih uvjeta nastalih zbog neispunjavanja ugovornih ili ponuđačkih obveza vezanih za ostale otvorene narudžbe. Dobavljač nakon poslane narudžbe račun šalje u elektroničkom obliku kupcu na e-mail koji je napisao prilikom narudžbe.

Gartenxl.hr koristi Stripe za online plaćanja:
Stripe koristi certifikat PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) razine 1, što je najviša razina sigurnosti u industriji platnih kartica. Ovaj certifikat osigurava da Stripe ispunjava stroge sigurnosne standarde za zaštitu podataka o karticama, uključujući šifriranje, upravljanje sigurnosnim sustavima i redovite sigurnosne revizije.

5. Dobava i cijene dobave

Raspoloživost proizvoda je na internet stranici uredno označena (na zalihi / nije na zalihi). Opcije preuzimanja su osobno preuzimanje i prilikom dostave. Dostavu vrši dostavna služba GLS. Rok isporuke je 1 do 3 radnih dana. DOBAVLJAČ je dužan obavijestiti KUPCA o eventualnim promjenama vezanih za dostavljača. DOBAVLJAČ od preuzimanja robe sa strane dostavljača odnosno njegovog potpisa, ne snosi nikakvu daljnju odgovornost za eventualna oštećenja, gubitak i kašnjenje pošiljke, već istu snosi KUPAC. U slučaju da KUPAC uz određeni proizvod naruči i instalaciju istog u njegovom domu ili na radnom mjestu, DOBAVLJAČ ima pravo na osnovu propisa koji vrijede za servisiranje opreme izvan valjanosti garancije, dodatno obračunati troškove instalacije. Troškovi slanja proizvoda naručenog putem interneta iznose 5,90 € s PDV-om.

6. Prijelaz vlasništva

DOBAVLJAČ je vlasnik robe sve dok izdani račun za dobavljenu robu nije u cjelosti podmiren. U slučaju da KUPAC dostavljenu robu proda drugom kupcu, u uvjetima prodaje mora navesti vlasničko pravo koje ima dok kupac njemu u cjelosti ne plati robu. Ukoliko KUPAC odugovlači plaćanje cjelokupnog iznosa ili je dobavljenu robu i usluge platio parcijalno, DOBAVLJAČ ima ekskluzivno pravo zahtijevati robu natrag kako od KUPCA, tako i od KUPČEVOG kupca. DOBAVLJAČ osim toga ima ekskluzivno pravo odvesti spornu robu – ponovno pridobiti vlasničko pravo iz objekta u kojem se nalazi (skladišteno, montirano) bez ikakve odštetne odgovornosti. KUPAC mora na robi označiti kako je ista u vlasništvu DOBAVLJAČA sve dok u cjelosti ne podmiri račun. Dok blago nije u cjelosti plaćeno, kupac nema pravo navoditi ga kao svoj osnovni kapital ili ga koristiti u svojoj proizvodnji. DOBAVLJAČ ima pravo uvida u poslovne knjige KUPCA kojem je eventualno prodao robu kako bi mogao slijediti robu do konačnog potrošača, sve dok isti ne podmiri račun za robu. Ukoliko KUPAC eventualno nezakonito koristi kopije programske opreme, protiv njega će biti pokrenut odgovarajući kazneni postupak.

7. Zamjena i vračanje proizvoda

Kupac ima pravo vratiti robu u roku od 14 dana bez navedenog razloga. O eventualnoj zamjeni kupac nas mora kontaktirati u roku od 14 dana od preuzimanja robe na info@gartenxl.hr . U dogovoru s nama kupac nam željenu robu u svom trošku šalje na našu adresu ili osobno dostavlja na adresu centralnog skladišta: Lokarje 19, 1217 Vodice, Slovenija, te mu u skladu s dogovorom šaljemo natrag novi proizvod ili vratimo novčanu uplatu. Uvjet za ovakvu zamjenu je originalno pakiranje proizvoda i potpuno identično stanje onom kakvo je bilo prije slanja odnosno preuzimanja od strane kupca.

8. Otkazivanje narudžbe i ne-preuzimanje pošiljke

Kupac može otkazati svoju narudžbu u roku od dva sata nakon predaje iste. U slučaju da je otkazivanje bilo pravovremeno, KUPAC ne snosi nikakve troškove. Narudžba se može otkazati putem elektronske pošte na info@gartenxl.hr  U nekim slučajevima KUPAC može otkazati narudžbu i izvan zadanog roka, ali samo u slučaju kad ga putem elektronske pošte prethodno obavijestimo da željeni odnosno naručeni proizvod nije više na raspolaganju.

9. Garancija

DOBAVLJAČ prilikom sklapanja prodajnog ugovora za rabljenu robu izdaje KUPCU garancijski list, upute za sastavljanje i upotrebu te garantira pokrivanje troškova eventualnih popravaka u razdoblju valjanosti garancije od jednog mjeseca. Ukoliko isporučeni proizvod za koji je garancija obvezna ne radi besprijekorno odnosno ne radi u skladu s navedenim specifikacijama u garancijskom listu ili oglasu, KUPAC ima pravo tražiti besplatan popravak. Ukoliko kvar nije otklonjen u roku od 45 dana od dana kad je proizvođač, DOBAVLJAČ ili ovlašteni servis od potrošača zaprimio zahtjev za popravak, proizvođač o svojem trošku mora potrošaču nadomjestiti robu identičnim, novim i ispravnim proizvodom. U slučaju da proizvođač u prethodno navedenom roku ne popravi odnosno ne zamijeni proizvod novim, potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje cijene. Za zamjensku robu ili zamjenski većinski dio DOBAVLJAČ mora izdati novi garancijski list. Prava KUPCA prestaju valjati dvije godine od dana kad je potrošač zatražio besplatan popravak proizvoda ili zamjenu pokvarenog za novog. Troškove materijala, zamjenskih dijelova, posla i  transporta robe nastalih prilikom uklanjanja kvara odnosno prilikom zamjene robe novom, snosi DOBAVLJAČ. Prava s ovog popisa vrijede i za osobe koje prema Zakon o zaštiti potrošača ne spadaju u potrošače.

Informacije o odgovornosti za stvarni kvar:

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kvar je opravdan:

• ukoliko proizvod ne pruža karakteristike neophodne za normalnu upotrebu ili promet

• ukoliko proizvod ne pruža karakteristike neophodne za specijalnu upotrebu za koju je namijenjen odnosno za koju ga kupac kupuje, a s kojom je prodavač prethodno bio upoznat

• ukoliko proizvod nema karakteristike i mogućnosti koje su prethodno bile usmeno ili pismeno zagarantirane odnosno propisane

• ukoliko prodavač isporuči proizvod koji ne odgovara uzorku odnosno modelu, osim ako su uzorak ili model bili samo simbolični

Za kupovinu putem interneta KUPAC, koji je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača ujedno i potrošač, opravdava reklamaciju na osnovu gore navedenih točaka u roku od dvije godine otkad je proizvod bio isporučen te to potvrđuje originalnim računom i potvrdom o dostavi robe.

KUPAC svoja prava ostvaruje na sljedeći način:

• ukoliko kvar prijavi prodavaču u roku od dva mjeseca od dana kad je kvar otkriven

• kupac na obrascu prijave kvara mora detaljno opisati kvar i prodavaču omogućiti pregled proizvoda

• prijavu kupac može dostaviti prodavaču osobno, a prodavač mu mora izdati potvrdu

KUPAC koji DOBAVLJAČA u skladu s pravilima obavijesti o kvaru ima pravo od njega tražiti sljedeće:

• otklanjanje kvara

• djelomični povrat uplaćenog iznosa – u vrijednosti kvara odnosno popravka

• zamjenu proizvoda za novi

• povrat cjelokupnog iznosa

U slučaju da je kvar odnosno reklamacija opravdana i utemeljena, DOBAVLJAČ mora što prije – u roku od osam dana – udovoljiti KUPČEVOM zahtjevu. DOBAVLJAČ pismeno odgovara KUPCU najkasnije u roku od osam dana od primitka reklamacije ukoliko je kvar sporan odnosno neutemeljen. Ukoliko DOBAVLJAČ kojim slučajem uništi ili izgubi proizvod koji je zaprimio na popravak, održavanje ili doradu, obvezan je KUPCU prema njegovom izboru u roku od osam dana dostaviti identičan novi proizvod ili mu isplatiti odštetu u visini maloprodajne cijene novog proizvoda. KUPAC također u slučaju potvrđene reklamacije stvarnog kvara ima pravo na povrat eventualnih troškova dostave nastalih u slučaju kupovine putem interneta. KUPAC koji nije potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, svoja prava ostvaruje u skladu s važećim zakonodavstvom.

10. Pravo na raskidanje ugovora

KUPAC u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo u roku u 14 dana od primitka robe, poduzeću od kojeg je kupio proizvod javiti odnosno poslati izjavu da odstupa od ugovora (kupovine), bez navedenog razloga. KUPAC se o raskidanju ugovora može izjasniti putem obrasca ili vlastitom izjavom koju pošalje na info@gartenxl.hr u kojoj jasno mora navesti raskidanje ugovora. Pravovremenom predanom izjavom o raskidanju ugovora smatra se ona koja se pošalje u utvrđenom roku za raskidanje ugovora. KUPAC zatim ima 14 dana za vraćanje robe u nepromijenjenoj količini i obliku na adresu: P.O. alati d.o.o., P.E. Riva 7, 52212 Fažana. U tom slučaj KUPAC snosi jedini trošak koji nastaje raskidanjem ugovora odnosno odstupanjem od kupovine, a to je trošak vraćanja robe. Vraćanje robe s otkupninom ne prihvaćamo. Pravovremenom vraćenom robom smatra se ona koja je poslana prije isteka roka za vraćanje robe od 14 dana. KUPAC robi mora obavezno mora priložiti kopiju računa. Iznos koji je bio uplaćen za proizvod KUPCU će se uplatiti na njegov bankovni račun koji nam je posredovao prilikom vraćanja robe.

11. Podaci i čuvanje podataka

DOBAVLJAČ jamči trajno čuvanje svih osobnih podataka KUPCA te da će ih koristiti isključivo za potrebe provedbe narudžbe, slanje reklamnog i informativnog materijala, ponuda, računa i ostalu komunikaciju s KUPCEM. Korisnički podaci ni u kojem trenutku neće biti ustupljeni ili predani neovlaštenim osobama. Fotografije proizvoda objavljene u internet trgovini IPO-TOOLS su zbog specifičnosti internet trgovine digitalno obrađene, stoga je moguće odstupanje u nijansi boje u odnosu na preuzeti proizvod sa strane kupca. Eventualna odstupanja također mogu uzrokovati različite postavke zaslona i korištenje različitih uređaja za pristup trgovini. Svaki uređaj naime (računalo, mobilni telefon, tablet,…) prikazuje boje i nijanse boja s određenim odstupanjem od stvarnog stanja. Fotografije su vlasništvo tvrtke P.O. alati d.o.o. te je njihovo korištenje i distribucija bez suglasnosti tvrtke P.O. alati d.o.o. zabranjena.

12. Pritužbe, reklamacije i informacije

Pritužbe vezane za naše proizvode, postupke ili odluke KUPAC može izraziti usmenim ili pismenim putem u poslovnoj jedinici (P.O. alati d.o.o., Riva 7, 52212 Fažana), na našoj internet stranici (www.gartenxl.hr), putem elektronske pošte (info@gartenxl.hr) ili telefonskim putem: +385 953867499

Pismene pritužbe ćemo adekvatno obraditi i pismeno Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Za eventualne sporeve koje nije moguće riješiti izvandsudski, nadležan je okružni sud.

Rješavanje sporeva putem interneta na platformi SRS:

KUPCI nezadovoljni kupovinom putem interneta pritužbe mogu u jeziku prema vlastitom izboru uručiti na internet platformi SRS, a ista će obavijestiti DOBAVLJAČA o prispjeloj pritužbi. KUPAC i DOBAVLJAČ se zatim dogovaraju o organu ARS putem kojeg će rješavati spor, a isti će putem platforme SRS primati sve detalje spora. Poveznica za platformu SRS je dostupna ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.