Zračni filter.

Prikladno za kosilice:

  • 20RT-200-M3
  • 20RT-200-E3

Model zračnog filtra ne odgovara kosilicama (potreban im je filtar pravokutnog oblika):

  • 20R-225-M3/E3
  • 20RT-224-M3/E3
  • triciklima 21R-225-M3